Roztavte led v srdcích

Roztavte led v srdcích. Tak se jmenuje výjimečná kniha poselství grónského šamana Angaangaqa. Tento úctyhodný muž s otevřeným srdcem, hluboce zakořeněnou úctou ke starým tradicím a láskou k Matce Zemi se snaží přimět lidi k zamyšlení. Jezdí po celé zemi, přednášel i na půdě OSN o klimatických změnách v Grónsku a tání ledu. Zastupoval zájmy svého malého národa. Pochopil však, že pokud „civilizovaní“ lidé, kteří jsou zcela odtržení od přírody a prastarých tradic, neroztaví v první řadě led ve vlastních srdcích, nemůže se změnit vůbec nic.

angaangaq-roztavte-led-v-srdcich-nahledTato pozoruhodná kniha nám ukazuje život, svět a lidské soužití trochu z jiného úhlu pohledu. Je to kniha nad očekávání osobní, plná vlastních příběhů, na nichž autor ukazuje tradiční způsob eskymáckého života a smýšlení. Ačkoliv nemusíme se vším souhlasit, můžeme čerpat z nepřeberného množství obohacujících a krásných myšlenek.

Dílo je psáno formou krátkých kapitol, které jsou vlastně úvahami nad životem se všemi jeho aspekty, autor věnuje pozornost i zvířatům, rostlinám, světu… Z knihy dýchá pokora, láska a soucit.

Hlavním poselstvím Angaangaqa je láska, úcta k životu a tradicím a v neposlední řadě i potřeba ceremonií. Nemyslí tím však pouhé rituály, jež by byly prováděny bezmyšlenkovitě, ze zvyku, ale opravdové živé ceremonie, oslavující život, Boha a Zemi.

Ukázka z knihy

O TICHU

Když vyjdeš do přírody, uslyšíš ticho. Je velmi hlasité, přesto ho zaslechneš jen zřídka. Když se do něj zaposloucháš, náhle ustoupí a ty slyšíš jen tlukot vlastního srdce, které ti říká: „Miluji tě!!

Není to podivné? Proč tak málo nasloucháme tichu? Proč děláme všechno možné, jen abychom mu naslouchat nemuseli? Jako by ticho bylo něco hrozivého!

Vyhledávej ticho, vyhledávej samotu! O samotě pak můžeš prozkoumat, jak umíš mluvit a jak se umíš modlit. Zkus to nahlas, zkus to potichu. Rozezpívej své srdce, rozezpívej svá ústa. Nespěchej! Stačí pár minut ticha. V tichu nalezneš všechno.
 

 

ledove-krystalky