2012 a léta nadcházející

Názory na to, co můžeme v následujících letech očekávat, se různí. Sama za sebe mohu říci, že po proroctvích nepátrám a diskuse o roku 2012 mě nechávají v klidu. Jsem totiž hluboce přesvědčená o tom, že ať už následující roky přinesou cokoliv, dopadne to nakonec pro naši Zemi i pro lidstvo dobře, i kdyby přechodné období bylo sebetěžší.

diana-cooper-2012-budicek-lidstvaAčkoliv se tedy o předpovědi budoucího vývoje příliš nezajímám, dostala se mi do rukou kniha 2012 a léta nadcházející – Budíček lidstva od Diany Cooper. Autorka v knize podrobně popisuje, jak bude podle jejího názoru probíhat transformace Země i lidstva (včetně detailních popisů očekávaných změn v jednotlivých státech) v přechodném období let 2012-2032, a jak bude naše planeta vypadat po roce 2032. Autorka je ředitelkou své vlastní „Školy andělů a vzestupu“ a tak se ve svém díle rozhodně neomezuje pouze na předpovědi toho, co se má stát, ale přidává i různá duchovní cvičení, která by měla napomoci hladkému průběhu vzestupu do tzv. páté dimenze a přispět k vlastnímu duchovnímu růstu. Přidává množství informací o andělech, jednorožcích, elementálech, Atlanťanech a dalších zajímavých bytostech. Podrobně se také rozepisuje o umístění dvanácti čaker na naší planetě.

Přiznám se, že z knihy mám rozpačité dojmy. Autorka je podle mého mínění příliš ponořená do fantastického světa duchovních bytostí a její proroctví mají občas logické trhliny (například autorčino varování, že si máme zálohovat data na počítači, jelikož frekvence lidí v roce 2012 vzroste a s elektřinou bude konec). Poněkud zvláštně na mne působí i líčení toho, v jakém stavu bude po roce 2032 technologie a jak bude fungovat doprava. Na druhou stranu můžeme z knihy vycítit laskavé srdce autorky a její touhu pomáhat lidem. Domnívám se, že popsaná duchovní a imaginární cvičení mohou řadu lidí inspirovat na jejich cestě.
 

Výňatky z knihy:

Cvičení: Vizualizace pro cvičení bezpodmínečné lásky:

Najděte si pohodlné a klidné místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni. Pokud to jde, zapalte svíci. Zavřete oči a dýchejte, dokud se nebudete cítit úplně uvolnění. Představte si před sebou krásnou vysokou horu, jejíž vrcholek pokrývá sníh. Je s vámi váš anděl strážný a drží vás za ruku. Klidně a bez námahy vás vede na samotný vrchol hory. Zde vás obklopí andělé zpívající o lásce a radosti. Je tu jenom mír a bezvýhradné přijetí. Při pohledu dolů spatříte lidstvo celé planety. Všímejte si, jak je brzdí dogmata, ego a strach. Jak vysoko do svahu se dostali? Pošlete jim všem bezpodmínečnou lásku a vyzvěte je, aby postoupili výš do svahu Jednoty. Sledujte, co se děje, když se koupají v čirém světle Jednoty. Požádejte Anděly, aby lidé pochopili, a poděkujte jim. Pak otevřete oči a vraťte se do místnosti.

* * *

Předpověď pro Českou a Slovenskou republiku.

Tyto země uhnízděné v srdci Evropy byly po celá staletí vystaveny útlaku ze strany okolních států. Bylo to způsobeno malým sebevědomím i strachem ze sebevyjádření, které je zakotveno v kolektivním vědomí. To však skončí díky otevření vesmírného portálu u pobřeží Marseille, který na tyto země bude mít obrovský vliv.

Vliv bude mít rovněž rozšíření portálu v Lurdech, neboť Božská energie Matky Marie a její léčivé světlo zahalí obě země do lásky a míru. V České republice jsou zalesněné pohraniční hory, v nichž pramení velké řeky, a na Slovensku vysoké hory pokryté sněhem pomáhaly udržet energii na co nejvyšším stupni. Jakmile bude tát zimní sníh, způsobí záplavy, které konečně obě země očistí od veškeré negativní karmy.